Tester Sunsilk Minerals på dyr?

Vi er opptatt av dyrevelferd og garanterer at verken ingrediensene eller produktene våre er testet på dyr, i henhold til regelverket i EU. Her kan du lese om dyretesting av kosmetiske produkter.

Dyretesting

Vi får ofte spørsmål om vi tester på dyr – og da med begrunnelsen at de har sett at Sunsilk står på listen over dyretestede produkter. Da er det viktig å skille mellom Sunsilk og Sunsilk Minerals, altså oss, da det ikke er samme produkter.

Sunsilk er et internasjonalt merke som selges over store deler av verden – men ikke her i landet. Grunnen til at Sunsilk står oppført på slike lister er blant annet fordi produktene selges i Kina. Det er nemlig slik at myndighetene i Kina krever at all kosmetikk som selges på det kinesiske markedet, må være dyretestet.

Det kan også være lurt å merke seg at land som USA og Japan ikke har noen spesielle regler som begrenser bruken av dyretesting i kosmetikk.

Sunsilk Minerals tester ikke på dyr

Sunsilk Minerals er et norsk merke som kun selges her i landet. Vi garanterer at ingen av våre produkter blir testet på dyr – heller ikke ingrediensene våre blir testet på dyr – noe som er i samsvar med det europeiske kosmetikkregelverket hvor dyretesting har vært forbudt i en årrekke.

11. mars 2013 trådte EUs forbud mot dyretesting av kosmetikk i kraft – et forbud som har vært en del av kosmetikkdirektivet fra 2003. Disse reglene gjelder i hele EU, og for Norge også.
Bestemmelsene sier at kosmetikk som er testet på dyr ikke lenger kan selges eller markedsføres i EU. Dette gjelder ikke bare ferdig produkt, men gjennom hele produksjonsprosessen – ingredienser og råmaterialer inkludert.

Utfasing av dyretesting

Til tross for at dyretesting av kosmetikk i EU har vært forbudt i mange år, har det vært en utfasing av dyretesting de siste 14 årene:

  • 2004: Forbud mot å dyreteste ferdige kosmetikkprodukter
  • 2009: Forbud mot å dyreteste kosmetiske ingredienser
  • 2009: Forbud mot å markedsføre kosmetikk som er dyretestet – med unntak av kosmetikk som ble dyretestet for et av følgende formål: Gjentatt forgiftning, giftighetstesting på gravide dyr, og forgiftningsprosesser (toksiokinetikk). Dessverre krevde de tre testformålene fortsatt mange forsøksdyr.
  • 2013: Forbud mot å dyreteste kosmetikk for disse tre formålene også

Det vil si at trygt kan bruke Sunsilk Minerals og andre produkter som er produsert i Norge og Europa uten bekymring om at produktene er dyretestet.